E-postinställningar

Ingående server (IMAP): mail.din-domän.se (port: 143)
Utgående server (SMTP): mail.din-domän.se (port: 587)
Krypteringsmetod: Ingen

Använder du Gmail för att skicka e-post, så kan du testa följande inställning:
Ingående server (POP): mail.din-domän.se (port: 110)
Utgående server (SMTP): smtp.host.jarvsodesign.com (Port 465,
säker anslutning med SSL)

OBS: Fungerar inte inställningarna? Då kan du ha angett fel lösenord för många gånger.
Kolla om du kan besöka din webbplats. Om du inte kan besöka din webbplats så har nog din IP-adress blivit blockerad på grund av för många felaktiga inloggningsförsök. E-posta din IP-adress till info@jarvsodesign.se så häver vi din blockering. Din IP-adress kan du hitta här.

Använder du Mail-programmet i Windows 10?
En bugg i programmet ”Mail” på Windows 10 gör att programmet inte kan hämta serveruppgifterna automatiskt. Du kommer få ett felmeddelande och efter det 3e försöket så kommer du få ange uppgifterna för ingående och utgående server manuellt.

Inställningar för Outlook 365:

I Outlook, klicka på Arkiv uppe i högra hörnet och välj Kontoinställningar och klicka på knappen Nytt

Fyll i din e-postadress och välj Avancerade alternativ. Kryssa i rutan för ”Jag vill konfigurera mitt konto manuellt”.

Välj IMAP som kontotyp

Inkommande server: mail.din-domän.se, port 143
Utgående server: mail.din-domän.se, port 587

Fyll i ditt lösenord och kryssa i rutan för att spara lösenordet. Denna ruta kommer upp två gånger för Outlook 365. En gång för ingående e-post, och en gång för utgående e-post. Lösenordet och användarnamnet är detsamma på bägge två.